ساعت دیواری "Classic"

�³�§�¹ت �¯�Œ�ˆ�§�±�Œ �¯�Œ�§�©�ˆ �·�±�­�Œ �…تف�§�ˆت �ˆ�®�„�§�‚�§�†�‡

  • ویژگی ها
  • موتور ساعت :
  • ویژگی ها
  • رنگ : :
  • جنس
  • جنس : پلکسی گلاس فوق شفاف
  • سایز آینه
  • ابعاد: 30*30
  • گارانتی
  • گارانتی : گارانتی 3 ساله

ساعت دیواری "Classic"

�§�Œ�† �³�§�¹ت �¨�±�§�Œ �§ت�§�‚ �†�´�Œ�…�† �Œ �§ت�§�‚ �®�ˆ�§�¨ �Œ �¢�´�¾�²�®�§�†�‡ �Œ �ˆ�Œ�§ �¯ف�§ت�± �©�§�±�Œ �§�³تف�§�¯�‡ �©�†�Œ�¯ .

�³�§�¹ت �¯�Œ�ˆ�§�±�Œ �§�² �¬�†�³ �¾�„�©�³�Œ �¯�„�§�³ ف�ˆ�‚ �´ف�§ف �ˆ �³�¨�© �³�§�®ت�‡ �´�¯�‡ �©�‡ �¨�±�±�ˆ�Œ �¯�Œ�ˆ�§�± �¨�§ �¨�±�§�‚�Œ  �ˆ�´ف�§ف�Œ �©�‡ �¯�§�±�¯�¨�³�Œ�§�± �²�Œ�¨�§ �¬�„�ˆ�‡ �…�Œ �©�†�¯�ˆ ت�ˆ�¬�‡ �‡�…�¯�§�† �±�§ �¨�‡ �®�ˆ�¯ �¬�„�¨ �…�Œ �©�†�¯ .

�…�ˆت�ˆ�± �³�§�¹ت �¯�± �¯�ˆ �†�ˆ�¹ ت�Œ�© ت�§�©�Œ �ˆ �±�ˆ�§�†�¯�±�¯ �¹�±�¶�‡ �…�Œ �´�ˆ�¯ �©�‡ �¨�†�§ �¨�‡ �®�ˆ�§�³ت�‡ �®�ˆ�¯ �…�Œ ت�ˆ�§�†�Œ�¯ �¯�± �³ف�§�±�´ �¢�† �±�§ �‚�Œ�¯ �©�†�Œ�¯ .

 

  ت�ˆ�¶�Œ�­�§ت �…�­�µ�ˆ�„ :


�†�ˆ�¹ �¨�³ت�‡ �¨�†�¯�Œ:�¨�³ت�‡ �¨�†�¯�Œ �©�§�±ت�ˆ�† �³�§�Œ�² 30 �¯�± 30 ت�‚�¯�Œ�… �´�…�§ �…�Œ �´�ˆ�¯ �©�‡ �¾�³ �§�² �†�µ�¨ �¨�‡ �³�§�Œ�² �§�µ�„�Œ ت�¨�¯�Œ�„ �…�Œ �´�ˆ�¯   

�§�¬�²�§ :�…�ˆت�ˆ�± �³�§�¹ت-�¹�‚�±�¨�‡ �¯�‚�Œ�‚�‡ �´�…�§�± �ˆ �³�§�¹ت �´�…�§�±-�†�³�¨ �¯�ˆ �·�±ف�‡  

�·�±�Œ�‚�‡ �†�µ�¨: �±�§�‡�†�…�§�Œ �†�µ�¨ �³�§�¹ت �¨�±�§�Œ �´�…�§ �§�±�³�§�„ �…�Œ �´�ˆ�¯ �ˆ �¨�‡ �±�§�­ت�Œ ت�ˆ�³�· �†�ˆ�¹�Œ �†�³�¨ �†�ˆ�§�±�Œ �…�®�µ�ˆ�µ �¯�ˆ �±�ˆ �©�‡ �³�§�®ت�‡ �´�¯�‡ �¨�±�§�Œ �‡�…�Œ�† �†�ˆ�¹ �³�§�¹ت �…�Œ �¨�§�´�¯ �†�µ�¨ �®�ˆ�§�‡�¯ �´�¯ �‚�³�…ت �…�ˆت�ˆ�± �†�Œ�² ت�ˆ�³�· �…�Œ�® �©�ˆ�†�©�Œ �‚�§�¨�„�Œ�Œت �†�µ�¨ �¯�§�±�¯.

�†�­�ˆ�‡ ت�…�Œ�² �©�±�¯�†: ف�‚�· �©�§ف�Œ�³ت �¨�§ �Œ�© �¾�§�±�†�‡ �…�±�·�ˆ�¨ �±�ˆ�Œ �³�§�¹ت �±�§ ت�…�Œ�² �©�†�Œ�¯.

�¨�±�†�³�¨ �¶�¯ �®�´ �³�§�¹ت: �¬�‡ت �¬�„�ˆ�¯�Œ�±�Œ �§�² �®�´ �ˆ �®�· �§فت�§�¯�† �¨�¯�†�‡ �³�§�¹ت �¯�± �­�…�„ �ˆ�†�‚�„ �¨�±�†�³�¨�Œ �±�ˆ�Œ �³�§�¹ت �†�³�¨�§�†�¯�‡ �´�¯�‡ �§�³ت �©�‡ �¨�‡ �…�­�¶ �†�µ�¨ �…�Œ ت�ˆ�§�†�Œ�¯ �¨�‡ �±�§�­ت�Œ �¬�¯�§ �©�†�Œ�¯.

 

�³�§�¹ت �¯�Œ�ˆ�§�±�Œ �¯�§�±�§�Œ �±�§�‡�†�…�§�Œ �†�µ�¨ �ˆ �…�ˆ�†ت�§ژ �¨�ˆ�¯�‡ �ˆ �¨�§ �¶�…�§�†ت�†�§�…�‡ 3 �³�§�„�‡ �·�„�§�Œ�Œ �®�§�†�‡ �¨�±ت�± �¹�±�¶�‡ �…�Œ �´�ˆ�¯�‡�±�¯�ˆ�†�‡ �´�©�³ت�¯�Œ �¯�± �²�…�§�† ت�­�ˆ�Œ�„ �Œ تغ�Œ�Œ�± �±�†�¯ �ˆ �†�‚�µ �¯�± �…�ˆت�ˆ�± �ˆ �¹�‚�±�¨�‡ �‡�§ �´�§�…�„ �¯�§�±�§�†ت�Œ �³�‡ �³�§�„�‡ �®�§�†�‡ �¨�±ت�± �…�Œ �¨�§�´�¯ . �¨�§ ت�ˆ�¬�‡ �¨�‡ �…�¬�ˆ�² ت�ˆ�„�Œ�¯ �®�§�†�‡ �¨�±ت�± �§�² �ˆ�²�§�±ت �µ�†�¹ت �…�¹�¯�† ت�¬�§�±ت  �ˆ �†�…�§�¯ �§�¹ت�…�§�¯ �§�Œ�† �¶�…�§�†ت�†�§�…�‡ �…�¹ت�¨�±�³ت .

 

�¨�±�§�Œ �¯�±�Œ�§فت �³�§�¹ت �¯�Œ�ˆ�§�±�Œ �¯�± �‡�±�¬�§�Œ �§�Œ�±�§�† �ˆ �¾�±�¯�§�®ت �¯�±�¨ �…�†�²�„ �§�² �¯�²�Œ�†�‡ �§�¶�§ف�‡ �¨�‡ �³�¨�¯ �®�±�Œ�¯ �§�³تف�§�¯�‡ �†�…�§�Œ�Œ�¯ .

 

 

نظرات کاربران درباره ساعت دیواری "Classic"

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد ساعت دیواری "Classic" نظر می دهد.

ارسال نظر درباره ساعت دیواری "Classic"

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha

برچسب های مرتبط با ساعت دیواری "Classic"

ساعت دیواری فانتزی پلاکسی فانتزی
قیمت پایه: 40,000 تومان
قیمت قبلی: 45,000 تومان
قیمت: 40,000 تومان
کد محصول IDO:05812

گارانتی 3 ساله طلایی پدیدهگارانتی 3 ساله خانه برتر

 ارسال فوری به سراسر ایرانارسال فوری به سراسر ایران

 پرداخت در محل برای سراسر کشور پرداخت در محل برای سراسر کشور

 موجود در انبار خانه برتر موجود در انبار خانه برتر

 ضمانت اصل بودن کالا-تضمین کیفیت ضمانت اصل بودن کالا-تضمین کیفیت

وزن 990 گرم